Dự án 4 MWp tại Gio Linh – Quảng Trị

Được đăng ngày 05-01-2021
Hình ảnh dự án